top of page

Welkom!

De Christen Gemeenschap Kortenberg is een groep enthousiaste christenen die gelooft in Jezus Christus en vorm wilt geven aan het geloof op een eigentijdse, praktische en relevante manier met als doel om te groeien in onze relatie met God en met elkaar.

Christen Gemeenschap Kortenberg wilt een kerk zijn waar je uiting kunt geven aan je geloofsbeleving door elkaar te ontmoeten, op te bouwen, te bemoedigen, en waarbij Gods onderwijs en Jezus’ voorbeeld centraal staan. In navolging van Jezus willen we hoop bieden aan anderen op praktisch en spiritueel vlak om zo Christus liefde te weerspiegelen.

Ons verlangen is om een kerk te zijn

die dicht bij de mensen staat en een plek is

waar iedereen welkom is.

zondagse samenkomst

thema avond

impact

schoendoosactie

repair cafe

komende evenementen
11 november

Versier je jouw doos niet graag alleen? 

We versieren schoendozen die daarna gevuld zullen worden voor de schoendoosactie.

25 november

Inzamelen van de schoendozen

De schoendozen worden ingezameld om te vertrekken naar de kinderen voor wie ze zijn bestemd. 
 

"Wees niet bang, want ik ben bij je,

vrees niet, want ik ben je God.

Ik zal je sterken, ik zal je helpen,

je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand."

Jesaja 41:10

bottom of page